VI STÄRKER VÅRA KUNDERS VARUMÄRKE MED STRATEGISK PROFILREKLAM

”Kreativa uppmaningar med koppling till produkter gav ökad kommunikation runt säkerhet.”

Uppdrag

Vårt uppdrag var att ta fram ett koncept och produkter för Skanska Safety Week. Ett årligt event för Skanska globalt, som syftar till att involvera alla kring ämnet säkerhet. Utmaningen var att hitta en enande faktor och naturlig ”påminnelse” inom temat säkerhet.

Lösning

Ett tydligt budskap som uppmuntrar människor att tala om, och dela tankar och erfarenheter kring säkerhet. Lösningen bestod av ett tryck i form av en pratbubbla med varierande budskap, exempelvis ”I pledge to talk about safety”, som applicerades på produkter med koppling till säkerhet. Vi tog också fram produkter i form av en pratbubbla som uppmanar till att prata om säkerhet med varandra.

Resultat

Pratbubblan blev en snackis som ökade kommunikationen kring säkerhetsfrågor hos Skanska. Den blev så uppskattad att den nu är en del av Skanskas bassortiment.

Våra case