VI STÄRKER VÅRA KUNDERS VARUMÄRKE MED STRATEGISK PROFILREKLAM

”Helhet och flexibilitet stärker miljöprofilen och visar omtanke om barnfamiljer.”

Uppdrag
Vårt uppdrag var att ta fram produkter för olika tillfällen som stöd till Coops butikskampanjer, riktade till barnfamiljer.

Lösning
Ledorden för processen från idé till färdig produkt var familj, omtanke och miljötänk – i ett sammanhang av helhet och flexibilitet.  Det resulterade i en idé om att ta fram produkter med fokus på att göra livet enklare för målgruppen men det skulle även passa bra vid sponsoraktiviteter. Funktionen på produkterna tillsammans med kommunikationen förmedlar budskapet om Coop som en omtänksam och miljömedveten butikskedja.

Våra case