VI STÄRKER VÅRA KUNDERS VARUMÄRKE MED STRATEGISK PROFILREKLAM

”Enhetligt sortiment och skräddarsydd e-handel visualiserar kärnverksamheten globalt.”

Uppdrag
Boliden har ca 4 900 medarbetare i bland annat Sverige, Norge, Finland och Irland. För att hålla samman utformningen och få kontroll på kostnaderna för sina profilprodukter sökte företaget en leverantör som kunde erbjuda en centraliserad lösning.

  • Att ta fram ett sortiment med tydlig koppling till Bolidens kärnverksamhet – metaller (koppar, zink, silver och guld).
  • Förmedla Bolidens värderingar och stödja deras budskap.
  • Skapa tydlighet för vilka produkter som ska tas fram, och när.
  • Nå ut till alla i organisationen, oavsett var i världen de arbetar.

Lösning
Ett helt nytt profilproduktssortiment och en skräddarsydd e-handelslösning för användare med olika behörighet. Sortimentet är indelat i kategorier och vägleder om vilka produkter som är mest lämpliga för olika tillfällen. Produkterna har en tydlig koppling till Bolidens kärnverksamhet och är antingen tillverkade av metall eller metalliknande material, har formen av en guldtacka eller silvergranul. Devisen ”Metaller för det moderna livet” är applicerade på produkterna eller förpackningen.

Resultat
Ett enhetligt sortiment med kontroll på varumärket och kostnader. Boliden når nu ut till fler användare inom organisationen vilket har skapat stor förståelse för vikten av att förmedla en gemensam bild av Bolidens varumärke på alla marknader i världen.

Våra case